Przejdź do treści
Slider2
Przejdź do stopki

Żywy Różaniec

Treść

HISTORIA STOWARZYSZENIA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" -napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później żywymi różami. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał 'breve' aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:  "Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Kilka lat później dodała: "Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata".

Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.:                                          

"Paulinie Jaricot ... zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób ... cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej".

Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym Różaniec Dziewicy Maryi  ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

CEREMONIAŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  1.       w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,

  2.       Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),

  3.       Ofiarowania Pańskiego (2 II),

  4.       Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),

  5.       Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),

  6.       Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),

  7.       w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w I niedzielę października)

  8.       oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Przynależność do żywego Różańca wiąże się z rozważaniem jednej tajemnicy różańca dziennie w podanej intencji. Potrzeba 20 osób, aby codziennie odmówiony był cały różaniec i te osoby tworzą jedną „różę różańcową” Na czele koła różańcowego stoi zelator.

Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób modlących się codziennie jedną tajemnicą różańca w intencjach wyznaczonych przez papieża. w tutejszej parafii założonych jest … różańcowych w tym jedna męska. Należąc do wspólnoty jednoczymy się, czujemy się jak w rodzinie, jesteśmy sobie bliscy, umacniamy się duchowo modląc się na różańcu. Jednoczymy się w Duchu Świętym z Matką Bożą kontemplując Jezusa Chrystusa i rozważając wydarzenia z Jego życia. Matka Boża sama nas wzywa, abyśmy podjęli to dzieło, którego potrzebuje Kościół i świat. Przekazała nam to ponadczasowe wyzwanie w objawieniach min.: w Fatimie, w Gietrzwałdzie, Lourdes. Matka Boża jest naszą najlepszą Matką i nie jest obojętna na nasze potrzeby. Każdego wysłucha, każdemu pomoże, ale żeby coś otrzymać trzeba coś dać od siebie. Dla Matki Bożej pozostajemy w Jej sercu, a Ona pragnie ze swego Niepokalanego Serca udzielać nam łaski, a my jedynie o nie prosimy.  Różaniec jest lekiem na każde zło, które dotyka ludzi bardzo boleśnie. Dzięki modlitwie różańcowej mamy wsparcie przeciwko zasadzkom szatana. To dany nam sposób, aby uchronić siebie oraz innych od nieszczęść i otrzymać wsparcie w trudnych chwilach. Różaniec to duchowe kwiaty róż darowane Matce Bożej, za które nas obficie wynagradza. Pamiętajmy, że wspólnota modlitewna Żywego Różańca jednoczy ludzi we wspólnocie Kościoła.

 

INTENCJE PAPIESKIE NA KAŻDY MIESIĄC 2023 ROKU.

 

Są one owocem refleksji nad aktualnymi wydarzeniami dziejącymi się na świecie oraz efektem rozmów z osobami spotkanymi podczas swoich pasterskich wizyt. Intencje te są odpowiedzią na różne wyzwania i trudności, przed którymi stoją ludzie różnych kontynentów.

Pełna treść intencji, które Ojciec Święty powierza Kościołowi.

STYCZEŃ

Za wychowawców – Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.

 

LUTY

Za parafie – Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.

 

MARZEC

Za ofiary nadużyć – Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

 

KWIECIEŃ

O kulturę niestosowania przemocy – Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli.

 

MAJ

Za ruchy i wspólnoty kościelne – Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

 

CZERWIEC

O zniesienia tortur – Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

 

LIPIEC

O życie eucharystyczne – Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

 

SIERPIEŃ

Za Światowe Dni Młodzieży – Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

 

WRZESIEŃ

Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

 

PAŹDZIERNIK

Za Synod – Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

 

LISTOPAD

Za papieża – Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

 

GRUDZIEŃ

Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

 

Papież Franciszek, Watykan, 2 lutego 2022 r.

 

 

Zawsze, ilekroć w kościele jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego, dodaje się modlitwę w intencjach Ojca Świętego, są to tzw. intencje papieskie. Niektórym może się wówczas wydawać, że jest to zwykła modlitwa za Papieża np. O zdrowie i błogosławieństwo dla niego. Prawda jest jednak taka, że nie jest to modlitwa za Papieża, ale w intencjach, które on wyznacza na dany miesiąc, w których on sam się modli i prosi innych o modlitwę! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347398