Przejdź do treści
Slider2
Przejdź do stopki

Kurs przedmałżeński

Treść


Kurs przedmałżeński - informacje dla narzeczonych


INFORMACJE

DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W NAUKACH PRZEDMAŁŻEŃSKICH 

2022r.

 

Dekanat:   Sosnowiec, św. Barbary

Organizator:   

Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu

ul. Partyzantów 24

41-200 Sosnowiec

Kontakt: prekanabarbara@gmail.com

 

  1. Kurs składa się z dwóch spotkań ogólnych (konferencje) oraz dwóch indywidualnych (para + Pani z Poradni).
  2. Spotkania ogólne odbywają się w drugi i trzeci poniedziałek wyznaczonych poniżej miesięcy:

a. Luty            14.02; 21.02               b. Marzec        14.03; 21.03

c. Kwiecień     11.04; 18.04               d. Maj              9.05; 16.05

e. Czerwiec     13.06; 20.06               f. Lipiec           11.07; 18.07

g. Wrzesień    12.09; 19.09               Listopad          14.11; 21.11

 

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.  W obecnej sytuacji przygotowanie narzeczonych do ślubu realizujemy w formie spotkań on-line oraz nabożeństw dla narzeczonych odbywających się w naszym dekanacie (Sosnowiec, dekanat św. Barbary). 

2.  Technicznym warunkiem udziału w naukach organizowanych przez nas jest posiadanie konta na Gmailu. Będzie ono konieczne do spotkań on-line z doradcą życia rodzinnego. Jeśli go nie posiadacie, należy takie konto utworzyć. Można to zrobić klikając na poniższy link:    https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pl

Wystarczy jedno konto dla obydwojga narzeczonych.

3.  Zgłoszenia chęci udziału w kursie dokonuje się poprzez przesłanie z Waszego konta Gmail uzupełnionego formularza Zgłoszenie udziału w przygotowaniu do małżeństwa, którego wzór znajduje się poniżej. Kolejno należy: 

-   wydrukować formularz w 2 egzemplarzach (jeden dla narzeczonej, drugi dla narzeczonego);

-   uzupełnić dane (narzeczony i narzeczona wypełniają dwa odrębne formularze);

-   podpisać własnoręcznie w odpowiednich miejscach formularza zgodę na przetwarzanie danych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną;

-   kompletny formularz zeskanować (format pdf) lub zrobić jego zdjęcie;

-   przesłać na adres prekanabarbara@gmail.com zgłoszenie na kurs zawierające 
w załączniku skany/zdjęcia uzupełnionych formularzy
 z Waszej poczty na Gmailu. 

4.  Przesłanie przez Was zgłoszenia nie oznacza automatycznego przyjęcia na nauki. Ze względu na ograniczoną liczbę osób, które mogą znajdować się jednocześnie w kościele oraz ograniczenia sprzętowe w jednej edycji może uczestniczyć ograniczona liczba par. Ostateczne potwierdzenie możliwości uczestnictwa w naukach zostanie wysłane na Wasz adres Gmail. W potwierdzeniu znajdziecie link zawierający datę i godzinę rozpoczęcia.

5.  Spotkania będą odbywać się poprzez znajdujący się na koncie Gmail komunikator Hangouts. Aby korzystać z niego na telefonie należy zainstalować odpowiednią aplikację. Przy korzystaniu z komputera Hangouts działa po zalogowaniu na koncie Gmail.

6.  W czasie spotkania on-line należy mieć włączoną kamerę oraz posiadać sprawny mikrofon.

7.  Para korzysta ze spotkania na jednym urządzeniu, musi być widoczna dla prowadzącego spotkanie.

8.  Podczas kursu uzyskacie informację dotyczącą sposobu ustalenia terminu spotkań on-line z doradcą życia rodzinnego (obowiązują dwa spotkania w poradni).

 

 

80411