Przejdź do treści
Slider2
Przejdź do stopki

Historia parafii

Treść

 

Parafia Świętej Barbary - Sosnowiec

Parafia erygowana: 19. 08. 1908 roku.

Stary Sielec. stanowiący teren dzisiejszej parafii św. Barbary w Sosno­wcu był już znany w połowie XIV wieku.

 W 1363 r. Kazimierz Wielki przeniósł wieś z prawa polskiego na prawu niemieckie. W 1386 r. królowa Jadwiga po­twierdziła sprzedaż Sielca Wisławowi i Piotrowi
z Mysłowic. Pod względem kościelnym do czasu kongresu wiedeńskiego i jego decyzji politycznych nale­żał do parafii Mysłowice. Po przeprowadzeniu podziału parafii Mysłowice ze względów politycznych z wiosek znajdujących się w Królestwie Polskim bi­skup krakowski Jan Paweł Woronicz utworzył parafię w Niwce 17.03.1826. W 1854 r. siedziba parafii .Niwka została przeniesiona do Zagórza. W następ­stwie tych decyzji Sielec także zmienił swoją przynależność parafialną. Z pa­rafii Mysłowice przeszedł do parafii w Niwce. a w 1854 do Zagórza. Na sku­tek usilnych zabiegów, popartych faktem wybudowania świątyni, mieszkań­ców Sielca. administrator diecezji kieleckiej Ks. Franciszek Brudzyński ery­gował tutaj parafię 19.08.1908. wydzielając ją w całości z parafii Zagórze. Kościół parafialny murowany budowany w latach: 1906-1907 przez mieszkań­ców Starego Sielca. jeszcze przed erekcją parafii. Poświęcony 15.08.1907. Tytuł kościoła: św. Barbary PM; patronka parafii: Matka Boża Królowa Polski.

 

 

347401