Przejdź do treści
Slider2
Przejdź do stopki

Legion Maryi

Treść

Legion Maryi


Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików, którzy pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej, wspiera nieustannie wszelkie działania Kościoła na polu ewangelizacyjnym. Założył go w 1921 roku w Dublinie (Irlandia) Sługa Boży Frank Duff. Legion Maryi obecny jest prawie we wszystkich krajach świata. Liczy około 3 miliony członków aktywnych i kilkanaście milionów członków pomocniczych, wspierających modlitwą działalność apostolską legionistów.
Legioniści ufają, że przez swoją wierność, cnotę i męstwo okażą się godni swej niebieskiej Królowej. Legion Maryi jest uformowany właśnie jak armia. Jego wzorem jest armia starożytnego Rzymu - skąd właśnie wzięto nazwę i podział organizacyjny. Jednakże Legion Maryi jako armia, podobnie jak jego broń, nie są z tego świata.

Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków przez modlitwę oraz czynną współpracę w dziele Maryi i Kościoła. Legion Maryi jest do dyspozycji biskupa diecezjalnego i proboszcza, jako pomoc w dziele ewangelizacji.

Duch Legionu Maryi jest tym samym duchem, jaki ożywiał Maryję. Jest to Duch pełnienia Woli Bożej, wielkiej pokory, umartwienia, pokuty i wytrwałej modlitwy. Właśnie w modlitwie odzwierciedla się postawa pobożności Legionu. Z podporządkowania się Bogu wypływa nabożeństwo Legionu do Maryi. Głęboko wierzą legioniści, że moc Maryi, z Bożego postanowienia, nie ma granic. Dlatego pobożność Maryjna jest źródłem apostolatu Legionu, który z oddaniem podejmuje każdą pracę dla dobra Kościoła i dusz ludzkich.

Legio Mariae – Prezydium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych istnieje w naszej parafii – św. Barbary w Sosnowcu od 18 września 2000 roku. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnoty Legionu Maryi w naszej Parafii. Razem możemy zrobić więcej dla Boga, Kościoła i parafii. Spotkania odbywają się w środy o godz. 18.40 w salce na plebanii. Tygodniowe zebranie prezydium, to przede wszystkim modlitwa różańcowa i dzielenie się swoim apostolstwem.

Duchową opiekę nad nami sprawuje Ks. Mariusz Pasternak.

Vexillum Legionu - Proporzec Legionu (zamieszczony na początku) – przedstawia ideę zdobycia całego świata dla Chrystusa, co jest dziełem Ducha Świętego przez Maryję i jej dzieci.

Acies - Jest to największa coroczna uroczystość Legionu Maryi (25 III) podczas której legioniści odnawiają przysięgę wierności Maryi, Królowej Legionu i otrzymują błogosławieństwo na wszelkie prace apostolskie. "Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko i wszystko co posiadam jest twoje".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367037