Przejdź do treści
Slider2
Przejdź do stopki

Spotkania formacyjne dla bierzmowanych

Treść

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej:

  1. W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczę we Mszy Św.
  2. Regularnie przystępuję do Sakramentu Pokuty (korzystam z tej posługi w pierwszy piątek miesiąca)
  3. Sumiennie i aktywnie uczestniczę w katechezie szkolnej i jestem zaznajomiony z podstawowymi prawdami wiary zawartymi w Katechizmie.
  4. Systematycznie biorę udział w spotkaniach w ramach określonego planu przygotowania w parafii. 
  5. Uczestniczę w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), szkolnych rekolekcjach  wielkopostnych oraz Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach określonych w czasie całego roku przygotowania.
  6. Odpowiedzialnie zachowuję się w kościele i na spotkaniach.
  7. Modlę się każdego dnia (jak mnie uczono - rano i wieczorem).

             Wszędzie staram się być świadkiem wiary w Boga!

 

358570